OVER PALET

Palet is een veertienkoppige zanggroep uit Overloon die gevormd wordt door vier sopranen, vier alten, drie tenoren en drie bassen. Oorspronkelijk begonnen als kerkkoor heeft Palet de laatste jaren zijn horizon verbreed, waarbij de opvoering van 'Een Weg' - een eigentijds passieverhaal - een hoogtepunt is.

In 2001 is Palet opgericht door enkele enthousiaste zangers die zowel in een kleiner groepje wilden zingen als iets anders wilden laten horen dan de traditionele kerkliederen. Met acht leden - twee van elke zanggroep - werd onder leiding van Geert Verhallen gestart. Dit bleek een gouden greep, ware het niet dat de balans al snel verstoord was bij de afwezigheid van één of meerdere leden. Daarom is er uitgebreid naar eerst twaalf en later veertien zangers.

In de loop der jaren bleef het niet alleen bij zingen in de kerk. Diverse keren werd deelgenomen aan concerten of organiseerde Palet zelf een concert, waarin enkele leden ook als muzikant hun kwaliteiten lieten horen. Ook werden er muzikale uitstapjes gemaakt naar lichtere muziek en af en toe een smartlap.

In 2012 ontstond - naar een idee van Cees van Leeuwen - de intentie een eigentijds Passiespel uit te voeren. Geert Verhallen heeft hiervoor nieuwe muziek gecomponeerd.

Dit resulteerde in 2014 in de eerste uitvoering van het passiespel ‘Een Weg’.

De waardering was enorm en sindsdien zijn er tot ver in de regio jaarlijks enkele uitvoeringen geweest. Ook voor 2017 zijn de eerste aanvragen al weer binnen.

Begin 2016 hebben we afscheid genomen van Geert Verhallen en is Oksana Baljva onze nieuwe muzikaal leider. Met de hedendaagse ontwikkelingen in de kerk is het zoeken naar onze rol, maar één ding is zeker: we blijven lekker zingen.

https://www.facebook.com/paletoverloon/?fref=ts